Onze overige diensten

Wit u een goed inzicht in de financiële staat van uw onderneming, en snelle bijsturing bij eventuele problemen? Doet u dan een beroep op de diensten van De Graaf Accountancy; uw accountant in Enschede. Als specialist op het gebied van accountancy kunnen wij u altijd van dienst zijn. Zo zijn wij, naast het bieden van controle en administratie, eveneens deskundig op het gebied van interim oplossingen en de mogelijkheden voor een doorstart bij faillissement. In Enschede en in de omgeving van Enschede zijn wij u graag van dienst.

Diensten van uw accountants

Doorstart
Als u ons inschakelt wanneer uw onderneming in Enschede in moeilijkheden is, inventariseren onze accountants door middel van de quick-scan of er nog iets te redden valt. Mocht hieruit blijken dat een faillissement onafwendbaar is, treffen wij samen met u alle mogelijke maatregelen om te zorgen voor een doorstart van uw bedrijf. Vaak kan een zorgvuldig voorbereide doorstart zorgen dat het bedrijf weer succesvol kan ondernemen.

Interim oplossingen
Vaak kan een interimoplossing leiden tot een structureel verbeterde organisatie. De interimperiode dient dan ook meestal als een overbrugging tussen de te verbeteren organisatie en de verbeterde organisatie te worden gezien. Ons kantoor heeft in ruime mate deskundigheid en ervaring in huis om de vereiste interimoplossing vorm te geven.