Financieel herstel bij tegenvallers

Tegenvallende omzetten, slechte resultaten en financiële nood zijn rampscenario’s waar geen enkele ondernemer mee te maken wil krijgen. Om de onderneming te kunnen redden, mocht deze in zwaar weer terecht komen, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. De Graaf Accountancy; uw accountant in Enschede, is gespecialiseerd op het gebied van financieel herstel. Bij financieel herstel draait het in eerste instantie om het onderkennen van de moeilijke situatie. Vaak kunnen wij aan de hand van een paar gesprekken al een ommekeer in gang zetten. Is uw bedrijf gevestigd in Enschede of in de omgeving van Enschede en maakt u een moeilijke periode door? Voorkom dan een reddeloze situatie, maar schakel direct onze accountants in voor financieel herstel. Wij voorzien u graag van deskundig advies.

Quick-scan voor financieel herstel

Financieel herstel is één van de specialisaties binnen ons accountantskantoor in Enschede. Hiervoor hebben wij een zogenaamde quick-scan ontwikkeld. Deze is bedoeld om binnen een korte periode de moeilijkheden van een onderneming in kaart te brengen, evenals de mogelijkheden voor financieel herstel. Op basis van een bespreking met de directie stellen wij vast of financieel herstel van de onderneming redelijkerwijs binnen afzienbare tijd realiseerbaar is. De verzameling van de informatie en de benodigde gegevens voor de quick-scan gebeurt tijdens deze bespreking. Binnen enkele werkdagen wordt de quick-scan dan verder uitgewerkt in een rapport, dat onze accountants in Enschede en omgeving mondeling aan u toelichten. In dit rapport staan dan de mogelijkheden op en alternatieven tot het bereiken van financieel herstel.